Skip to content

Symbole satanistyczne

symbole satanistyczne

Symbole satanistyczne to wszystkie znaki używane przez wyznawców Kościoła Szatana, związane z rytuałami i obrzędami tego wyznania. Tak jak w przypadku wszystkich innych symboli, stanowią narzędzie komunikacji i wyrażania idei oraz przekonań wyznawców Szatana.

Warto wspomnieć, że symbole satanistyczne, zwłaszcza przez Kościół katolicki, określane są zamiennie jako symbole okultystyczne. Niemniej jednak, pojęcie okultyzmu jest dużo szersze i dotyczy wierzeń i praktyk o charakterze dogmatycznym, takich jak magia, wróżbiarstwo czy medytacja. 

Stawianie znaku równości przez Kościół pomiędzy satanizmem a okultyzmem, przyczyniło się do tego, że słowo okultyzm nabrało zabarwienia pejoratywnego wśród wyznawców chrześcijaństwa, dlatego dziś częściej określany jest mianem ezoteryki.

Odwrócony Pentagram

Pentagram to znak magiczny, towarzyszący ludzkości od czasów starożytnych. Tworzy go pięcioramienna gwiazda, z jednym wierzchołkiem zwróconym ku górze i dwoma skierowanymi ku dole.

pentagram
Pentagram

Na przestrzeni wieków widziano w nim symbol doskonałości, życia i zdrowia. Wierzono w jego silne właściwości ochronne. Symbolizował 5 żywiołów (ziemia, ogień, woda, powietrze i dusza), 5 ran Chrystusa, a od XIX wieku, odwrócony pentagram, ze względu na podobieństwo do głowy kozła, stał się symbolem Szatana.

pentagram
Odwrócony Pentagram

Pentagram w swojej podstawowej pozycji, z jednym wierzchołkiem u góry, nazywany jest Pentagramem Białym. Wyraża 5 zmysłów, 5 żywiołów, 5 światów, ukazując wyższość umysłu człowieka nad innymi żywiołami i zmysłami.

Pentagram odwrócony, nazywany również Czarnym lub Pentagramem Baphometa, reprezentują przewagę porządku naturalnego nad duchem, wyższość żądz i emocji nad rozumem.

Baphomet

Baphomet jest bytem antropomorficznym, związanym ze średniowiecznym chrześcijaństwem i heterodoksją, czyli uznawaniem dogmatów niezgodnych z tymi, które obowiązują w danej religii.

Postać Baphometa po raz pierwszy pojawiła się w procesie, który służył unicestwieniu Zakonu Templariuszy, na początku XIV wieku. To on rzekomo skłonił ich do herezji.

baphomet

Zeznający podali wiele jego opisów, ale wygląd Baphomet, który znamy współcześnie, zawdzięczamy francuskiemu autorowi ksiąg okultystycznych, Eliphasowi Lévi.

Lévi, w połowie XIX wieku podjął się narysowania Baphometa. Zniekształcił przy tym jego wygląd znany z podań. Wpisał w jego wizerunek elementy przeciwstawne, mające symbolizować równowagę: w połowie człowiek, w połowie zwierzę, męski – żeński, dobry – zły, na – poza, itp. 

Znaczenie imienia Baphometa, przypisuje się połączeniu 2 greckich słów, których przybliżone tłumaczenie to chrzest mądrości.

Kościół Szatana przyjął Pieczęć Bafometa jako swoje oficjalne insygnia.

Sigil Bafometa

Sigil Bafometa lub Pentagram Baphomet jest oficjalnym i chronionym prawnie znakiem Kościoła Szatana.

Po raz pierwszy symbol ten pojawił się w dziele Stanisława de Guaita, La Clef de la Magie Noire z 1897 roku. W pierwotnej wersji w sigil Bahomenta wpisane były imona demonów: „Samael” i „Lilith”.

Jedna z Pierwszych Wersji Pentagramu Bahometa

Na symbol ten składają się trzy elementy:

  • Odwrócony pentagram – symbolizujący dominację natury i żywiołów nad aspektami duchowymi.
  • Hebrajskie litery, umieszczone w każdym punkcie gwiazdy, czytane od dołu, zgodnie ze wskazówkami zegara, tworzą słowo „Lewiatan”.
  • W obrębie odwróconego pentagramu wpisana jest głowy Bafometa. Dwa górne punkty odpowiadają rogom, boczne – uszom, a dolny – brodzie.
Sigil Bafometa

Krzyż Lewiatana

Krzyż Lewiatana, nazywany również krzyżem szatańskim jest odmianą symbolu alchemicznego siarki, używanym w średniowieczu przez alchemików. Na przestrzeni wieków, zapach siarki był utożsamiany z piekłem.

krzyz lewiatana
Krzyż Lewiatana

Przedstawia on krzyż lotaryński osadzony na symbolu nieskończoności.

Po tym, jak Anton LaVey, założyciel Kościoła Szatana, umieścił ten znak w stworzonej przez siebie Biblii Szatana, Krzyż Lewiatana na stałe wpisał się w symbolikę wyznawców Satana. LaVey wpisał w Szatański Krzyż falliczne konotacje.

666

666, nazywana również liczbą Bestii, to liczba symbolizująca Antychrysta lub Szatana. 666 ma przeciwstawiać się oznaczeniu Trójcy Świętej – 333 i liczbie 7, określanej jako boska.

symbol 666
Liczba Bestii

Tę liczbę wymienił, w swojej Apokalipsie, św. Jan:

Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Apokalipsa św. Jana

Niektóre interpretacje, bazujące na gemetrii, przypisują liczbę Bestii Neronowi.

Często można spotkać również alternatywny zapis tej liczby, za pomocą szóstych liter alfabetu łacińskiego – FFF.

Kościół Szatana, raczej nie wpisuje w ten symbol znaczących wartości. Silne konotacje satanistyczne są częściej podkreślane przez chrześcijan.

Odwrócony krzyż

Odwrócony Krzyż, nazywany krzyżem św. Piotra, był pierwotnie symbolem chrześcijańskim. Św. Piotr, na własną prośbę został ukrzyżowany do góry nogami, nie czując się godzien umierać w ten sam sposób co Jezus Chrystus. 

krzyz sw piotra
Odwrócony Krzyż św. Piotra

Obecnie, odwrócony krzyż często postrzegany jest jako symbol Szatana, na znak odrzucenia Jezusa i przyjęcia odwróconych wartości.

Sam Kościół Szatana nie odrzuca tego symbolu, jednak ze względu na jego silny związek z symboliką chrześcijańską raczej go unika. Natomiast za fundamentalny symbol uważa Sigil Bafometa.

Krzyż Nerona

Neron, cesarz rzymski, panujący w latach w latach 54-68 n.e., wykazywał wyraźną niechęć do chrześcijan. Prowadził zaciekłą działalność represyjną skierowaną ku wyznawcom Chrystusa. To właśnie ich obarczył za pożar Rzymu, co przyczyniło się do krwawych prześladowań.

krzyz nerona
Złamany i Odwrócony Krzyż Nerona

To on, na życzenie św. Piotra, ukrzyżował apostoła na odwróconym krzyżu. Stąd odwrócony, złamany krzyż, nazywany również krzyżem Nerona, stał się symbolem prześladowań i nienawiści skierowanej do chrześcijan.

Sam akt łamania krzyża ma dać wyraz zaprzeczeniu tego co głosi wiara w Jezusa i symbolizować wartości przeciwne, od tych wyznawanych przez Chrześcijan.

Współczesny Symbol Pokoju – Pacyfka

W 1958 roku w symbol ten, nazywany pacyfką, wpisano nowe znaczenie, odnoszące się do pokoju i miłości.

Sigil Lucyfera

Sigil Lucyfera, nazywany przez Satanistów również pieczęcią Szatana, po raz pierwszy pojawił się w XVI wiecznym podręczniku czarnej magii, Grimorium Verum i miał służyć do przywołania Lucyfera

Sigil Lucyfera

Niemniej jednak, pojawiają się legendy, jakoby symbol ten służył już królowi Salomonowi, któremu przypisuje się stworzenie Lemegetonu, księgi demonologicznej. 

Wśród Satanistów, Sigil Lucyfera bywa nazywany również pieczęcią Szatana.