Skip to content

Symbole rzymskie

symbole rzymskie

Symbole rzymskie, po dziś obecne w kulturze europejskiej, pochodzą z czasów starożytnego Rzymu. Cywilizacja ta obejmuje okres od założenia miasta Rzym w VIII wieku p.n.e. do upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego w V wieku n.e.

Przedstawione tu symbole rzymskie odnoszą się do wierzeń i sposobów organizacji cywilizacji rzymskiej. Niektóre z tych symboli były również ważnymi symbolami w obrębie cywilizacji greckiej. Wynika to z ważnego wpływu, jaki cywilizacja grecka wywarła na Rzymian w momencie zetknięcia się tych dwóch kultur.

Bardzo wyraźnym przykładem tego wpływu jest rozwój alfabetu łacińskiego, używanego przez starożytnych Rzymian. Wyewoluował on z alfabetu etruskiego, który z kolei był wariantem stworzonym z alfabetu greckiego. Alfabet łaciński do dziś jest najczęściej używanym alfabetem na świecie.

Liczby Rzymskie

Liczby rzymskie to zestaw symboli używanych w rzymskim systemie numeracji, który był najbardziej rozpowszechnionym systemem numeracji w Europie aż do późnego średniowiecza. Następnie został on zastąpiony przez liczby arabskie, choć w niektórych dziedzinach używa się go po dzień dzisiejszy.

rzymskie liczby na zegarze
Liczby rzymskie do dnia dzisiejszego pozostają w użyciu. Możemy je znaleźć np. na tarczach zegarów.

Zgodnie z tym systemem liczby zapisuje się za pomocą siedmiu liter alfabetu łacińskiego. I tak: 

  • I – 1
  • V – 5
  • X – 10
  • L – 50
  • C – 100
  • D – 500
  • M – 1000

Łącząc te symbole i wykorzystując ustalone zasady dodawania i odejmowania, można przedstawić dowolną liczbę znajdującą się w zakresie reprezentowanych wartości liczbowych.

Wieniec Laurowy

Wieniec laurowy, nazywany także triumfalnym, to uformowana z gałązek laurowych korona, zwyczajowo wręczana zwycięzcom sportowym, wojownikom w starożytnej Grecji i Rzymie. Znaczenie wieńca laurowego jest dość jednoznaczne, to symbolem zwycięstwa.

Wieniec laurowy – symbol zwycięztwa

Same pochodzenie symboliki wieńca upatruje się w starożytnej Grecji i kojarzone jest ze zwyczajem wręczania zwycięzcom igrzysk olimpijskich kotinos, czyli koron wykonanych z drzewa oliwnego. Obdarowywani kotinos byli również poeci. Stąd osoby wygrywające konkursy czy turnieje nazywane były, i po dziś dzień są, laureatami.

Ze znaczeniem wieńca laurowego związany jest także Apollo, grecki bóg sztuki, poezji i łucznictwa. Zadrwił on kiedyś z łuczniczych umiejętności Erosa, boga miłości. Urażony Eros postanowił dopiec Apollowi. W akcie zemsty przygotował dwie strzały – jedną ze złota, drugą z ołowiu. Złotą strzałą postrzelił Apolla, rozbudzając w nim gorącą miłość do Dafne, nimfy rzecznej. Natomiast ołowianą przeznaczył dla Dafne, tym samym ugodzona strzałą nimfa znienawidziła Apolla. Będąc zmęczona uciążliwymi względami swojego zalotnika, Dafne poprosiła o pomoc ojca. Ten przemienił ją w drzewo laurowe.

Charles Meynier – Apollo, bóg światła, elokwencji, poezji i sztuk pięknych z Uranią

Apollo poprzysiągł uczcić swoją ukochaną, używając całej swojej mocy wiecznej młodości i uczynił drzewo laurowe wiecznie zielonym. Następnie z gałązek stworzył wieniec i sprawił, że stał się symbolem największej nagrody dla siebie i innych poetów i muzyków.

W Starożytnym Rzymie wieniec laurowy stał się również symbolem zwycięstw militarnych. Koronowano nim zwycięskich generałów podczas triumfalnych hołdów. Złotej korony, imitującej gałązki laurowe, używał sam Juliusz Cezar.

Juliusz Cezar w wieńcu laurowym
Pomnik Juliusza Cezera z umieszczonym na głowie wieńcem laurowym.

Jako symbol zwycięstwa, wieniec laurowy przetrwał próbę czasu i po dziś dzień niektóre uczelnie na świecie praktykują zwyczaj ich noszenia przez swoich absolwentów. 

Aquila – Orzeł Rzymski

Orzeł (łac. aquila) w starożytnym Rzymie był symbolem majestatu, odwagi i duchowego natchnienia. Postrzegany jako władca powietrza, wcielenie siły i szybkości. Atrybut boga Jowisza (Zeusa w Grecji), władców i wojowników. 

Orzeł rzymski

Symbol o ogromnym znaczeniu militarnym. Używany jako sztandar legionów, często umieszczany na drzewcach. Symbol orła dla Rzymian był na tyle ważny, że legioniści byli gotowi poświęcić swoje życie, aby zapobiec jego utracie w czasie bitew.

Symbolika orła przetrwała czasy Imperium Rzymskiego i na przestrzeni stuleci inspirowała godła wielu krajów świata.

SPQR

SPQR to łaciński akronim oznaczający Senatus Populus Que Romanus, czyli “Senat i Lud Rzymski”. Ten akronim nawiązuje do rządu starożytnej Republiki Rzymskiej i do dnia dzisiejszego wpisany jest w oficjalny herb Rzymu

Pojawiał się także na pomnikach, dokumentach, monetach, czy sztandarach legionów rzymskich.

Dokładne pochodzenie tego akronimu nie jest znane, ale udokumentowano, że zaczął on być używany w ostatnich dniach Republiki Rzymskiej około 80 roku p.n.e. Ostatnim cesarzem, który użył tego akronimu, był Konstantyn I, który był pierwszym chrześcijańskim cesarzem i rządził do 337 r. n.e.

Laska Eskulapa

Laska Eskulapa (przez Greków nazywana laską Asklepiosa) to symbol cywilizacji rzymskiej i greckiej, związany z lecznictwem i medycyną. Według mitologii bóg Eskulapa, posiadał laskę, która miała wyjątkowe właściwości – leczyła wszystkie choroby. 

Laska Eskulapa – symbol sztuki lekarskiej.

Wzdłuż tej laski wił się wąż. W wielu kulturach wąż był postrzegany jako ten, który posiadł zdolność wskrzeszania zmarłych. Choć niektórzy upatrują się w nim symbolu odmłodzenia, co wiąże się z zrzucaniem skóry przez te gady.

Dość często, laska Eskulapa bywa mylona z kaduceuszem Hermesa. Jednak kaduceusz ma dwa splecione węże i parę skrzydeł w górnej części. Odmienne jest także jego znaczenie – związane jest ono z handlem.

Kaduceusz atrybut boga handlu, Hermesa.