Skip to content

Co oznacza kolor biały?

kolor bialy

Kolor biały to suma wszystkich kolorów tęczy, ma również potężną symbolikę. Reprezentuje całkowite przeciwieństwo tego, z czym kojarzymy kolor czarny. Biel jest jasna, czysta i niewinna.

Kolor biały nie ma jednego, uniwersalnego znaczenia. Silny wpływ na jego symbolikę ma kontekst kulturowy, w którym zostaliśmy wykształceni.

Symbolika koloru białego

W krajach zachodu kojarzony jest z kruchą i chwilową równowagą, stanem w którym nie ma sprzeczności ani rygorów, co przybliża go do tego co duchowe, ponad materią i nie podlega ziemskiej niedoskonałości.

Czystość i niewinność

Paradoksem bieli jest to, że pomimo tego, że łączy wszystkie kolory tęczy, to reprezentuje czystość. Czystość rozumiana jako coś co nigdy nie zostało uszkodzone, co ma wyraźne konotacje moralne.

Kolor biały jest postrzegany jako coś w rodzaju niepewnej egzystencji, która może zniknąć po tym jak cokolwiek innego zetknie się z nim – nieskazitelna biel, staje się zabrudzona. To właśnie stąd wynika silny związek symboliczny z niewinnością, dzieciństwem i naiwnością.

Z drugiej strony, biel symbolizuje czystość. To dlatego jest tak często używana w różnego rodzaju obrzędach związanych z tym co święte. Przed Bogiem należy pozostać bez skazy, plamy. Suknie ślubne są tego najlepszym przykładem.

Biel reprezentuje to co czyste, sterylne i nieskazitelne. Dlatego jest tak popularna  w hotelarstwie, gastronomii oraz w sektorze zdrowia. Wywołuje tym samym poczucie spokoju.

Początek

Biel utożsamiana jest również z początkiem, tym co jeszcze nie zostało zapisane. Odnajduje to odzwierciedlenie w symbolice religijnej: kiedy Bóg stworzył świat, pierwszą rzeczą, którą nakazał było „niech stanie się światło”. 

W wielu językach czarny i biały (czarna noc, biały dzień) były pierwszymi słowami oznaczającymi różnicę między światłem a ciemnością, między dniem a nocą, co jest najbardziej podstawową różnicą w świecie kolorów.

Symbolem początku jest również białe jajko, które również jest znakiem zmartwychwstania w chrześcijaństwie. Tak jak hostia, reprezentująca ciało Chrystusa. Również dzieci ubierane są na biało kiedy przyjmują pierwszą komunię.

Pokój

Innym znaczeniem bieli jest pokój, który często symbolizowany jest przez białego gołębia. To dlatego flaga kapitulacji również jest w tym kolorze, to w ten sposób kiedyś proszono o rozejm. Biała flaga odbiega swoim kolorem od typowych, chromatycznych kompozycji flag i emblematów klanów, które dawniej, w walce, stawały naprzeciw siebie.

Podczas gdy pozostałe kolory pojawiają się w różnych atrybutach odróżniające plemiona, klany, biel jest połączeniem ich wszystkich, a więc i poza tym podziałem.

Nicość

Biel wyraża również brak materii, pustkę. Ta symbol nicości, pozwala nam na umieszczenie bieli w kategoriach tego co domyślne, niezależne od wszystkiego innego.

Biała – pusta przestrzeń, której nic nie wypełnia. Tutaj łączy się z symbolem czystości i niewinności, nic jeszcze na tę nicość nie wpłynęło, nic jeszcze nie zostało dodane.

Pojęcie pustki często wiąże się również z brakiem uczuć i w tym sensie biel jest, obok szarości, kolorem niewrażliwości.

Symbolika bieli w innych kulturach

W Chinach biały tradycyjnie symbolizuje śmierć, pech i jesień. Na weselach, zamiast białego, używa się koloru czerwonego.

W kulturze hinduskiej biel symbolizuje życie kontemplacyjne i oddzielenie od reszty społeczeństwa, coś, co wiąże się z zachodnim pojęciem czystości, ale bardziej w ujęciu społecznym i izolującym. Dlatego tamtejsze wdowy zazwyczaj noszą biel, a nie czerń.

Kolor biały w marketingu i biznesie

Biały oznacza prostotę, czystość, prawdę i higienę. Często wykorzystywany jest przez firmy związane ze zdrowiem (białe fartuchy lekarzy), ale także te, które chcą podkreślić nieskazitelną czystość: hotele czy restauracje.

Uwydatnia prostotę i minimalizm.

Marki, najczęściej stosują go, aby wyeksponować inny kolor (biorąc pod uwagę trudność zastosowania go bezpośrednio w logo). Jednak może też podkreślić konceptualny przekaz produktów, prostotę, a przy tym wyrafinowanie i elegancję. Wyraźnym tego przykładem jest marka Apple.

Biel  jest również coraz częściej wykorzystywana przez producentów samochodów wysokiej klasy. Tak jak czerń, podkreśla styl i elegancję. Przewaga białego samochodu jednak, polega na tym, że będąc silnie kojarzona z aury czystości, sprawia wrażenie, że mniej zaniszczyszcza środowisko.